Pokličite nas: +386 41 860 951

INŠTRUKCIJE SLOVENŠČINE

Inštrukcije za osnovnošolce, dijake in gimnazijce.

Inštrukcije slovenščine so namenjene tako tistim, ki imajo učne težave, kot tistim, ki si želijo boljše ocene pri slovenščini. Pripravimo vas na pisna in ustna preverjanja in ocenjevanja znanja, NPZ, popravne izpite, poklicno maturo, splošno maturo ter izpite.

POMAGAMO VAM PRI:

  • slovnici
  • pravopisu
  • književnosti
  • pisanju besedil (prošnje, vabila, spisi, eseji ipd.)

REFERENCE

»S Tatjanino pomočjo je bila  matura iz slovenščine lahka.«

Aljaž
, Ptuj

Inštrukcije nudimo na Ptuju in njegovo okolici. Inštruiramo tudi na vašem domu. Učenje poteka individualno, po dogovoru pa tudi skupinsko.

Zaželeno je, da k uram inštrukcij prinesete zvezke, učbenike, delovne zvezke, naloge, teste ali ostalo uporabljeno gradivo.

Inštruira: Tatjana Caf, prof. slovenščine in matematike

CENIK

Inštrukcije nudimo na Ptuju in njegovo okolici. Učenje poteka individualno, po dogovoru pa tudi skupinsko.

Po navadi trajajo inštrukcije neprekinjeno 2 šolski uri (90 min).

1 URA
15
    • 1 ura = 60 min
    • individualno

Po 1. točki 94. člena ZDDV-1 nismo zavezanec za obračun DDV.